Áder János köztársasági elnök 2020. március 15-ei hatállyal vezérezredessé léptette elő az 1964-ben Szentesen született Korom Ferencet, a Magyar Honvédség parancsnokát.

Korom Ferenc vezérezredes 1987-ben végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskola gépesített lövésztiszt és általános üzemmérnök szakán. Első alakulatánál, a zalaegerszegi MH 33. Gépesített Lövészdandárnál előbb századparancsnoki, majd hadműveleti tiszti beosztásban szolgált. 1990-től 2004-ig Hódmezővásárhelyen, az MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárnál volt előbb lövészzászlóalj törzsfőnök, majd zászlóaljparancsnok. 2004-től 2007-ig Tatán teljesített szolgálatot, majd Székesfehérvárra vezényelték, ahol a hadműveleti főnökség kiemelt főtisztjeként dolgozott. 2008-tól 2011-ig Debrecenben, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnökeként, majd parancsnok-helyetteseként szolgált. Innen a Honvéd Vezérkarhoz vezetett az útja, ahol a Hadműveleti Csoportfőnökséget irányította. 2018 januárjától az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka volt, majd májustól a Honvéd Vezérkar főnöke lett, altábornagyi rendfokozatban. 2019 januárjában Korom Ferencet nevezték ki az akkor megalakult Magyar Honvédség Parancsnokságának első vezetőjévé, azóta is ő a Magyar Honvédség parancsnoka.

Forrás: honvedelem.hu


Forrás…

Kapcsolatfelvétel

Ha éppen nem vagyunk elérhetők, küldjön e-mailt!