A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzetben annak visszavonásáig a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. március 20. napjától ügyfeleink és köztisztviselőink egészségének védelme érdekében zárva tart.

Tisztelettel kérjük ügyfeleinket, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy online módon intézzék.
Halaszthatatlan ügyekben (köztemetés, gyógyszertámogatás, rendkívüli települési támogatás) az Önkormányzati Hivatal főbejáratánál elhelyezett elektronikus kapcsolattartási lehetőséget szíveskedjenek igénybe venni az eddig is ismert ügyfélfogadási napokon (hétfő, csütörtök).

FONTOS!!!!

Az Anyakönyvi Hivatal működését érintően:

A születések és halálesetek anyakönyvezése kórházi, ill. temetkezési szolgáltató általi bejelentésre továbbra is zökkenőmentesen folyik. Az elkészült születési anyakönyvi kivonatokat, az újszülöttek lakcímigazolványait, valamint a halotti anyakönyvi kivonatokat postai úton, ill. a temetkezési szolgáltatókon keresztül juttatjuk el a hozzátartozók részére.

A születési jegyzőkönyvek ill., a halálozási jegyzőkönyvek hivatalunk részére való eljuttatásának módjáról külön egyeztetés történik a Dr. Bugyi István Kórházzal, valamint a temetkezési szolgáltatókkal.

Az anyakönyvi kivonatok kiadásával kapcsolatos kérelmeket kérjük postai úton eljuttatni hivatalunkhoz (6600 Szentes Kossuth tér 6.) A zökkenőmentes ügyintézés érdekében lehetőség szerint a kérelmeken kérjük megadni a kérelmező telefonszámát személyazonosító számát, a lakcímkártyán található meg (nem a sorszám!), továbbá kérjük a kérelmező személyazonosító igazolványának számát, érvényességét és a kiállító hatóságot feltüntetni. Az elkészült anyakönyvi kivonatokat postai úton juttatjuk el ügyfeleink részére.

Kizárólag halaszthatatlan esetben veszünk fel apai elismerő nyilatkozatot a következő formában. Kérjük e-mailen (laszlone@szentes.hu , doczi@szentes.hu ) keresztül eljuttatni az elismerő apa, és a hozzájáruló anya személyazonosító és lakcímigazolványának fotóját vagy szkennelt-másolatát, a terhes tanácsadó igazolását. E-mailen egyeztetünk az elkészült jegyzőkönyv aláírásával kapcsolatosan, melyre természetesen mindkét félnek személyesen kell megjelenni.

Házassági szándék bejelentésére vonatkozóan átmenetileg nem veszünk fel jegyzőkönyvet (ha még nincs időpontfoglalás). Április, május hónapra telefonon foglalt, de még nem jegyzőkönyvezett szándék bejelentésekkel kapcsolatosan várjuk email-en illetve telefonon történő megkeresésüket.A bejelentett, már jegyzőkönyvbe foglalt házasságkötéseket a következő megkötésekkel tudjuk megtartani:

– a házasságkötések helyszíne minden esetben a hivatal nagyterme

– a szertartásokon jelenlévők száma korlátozásra került (10 fő)

Jelen helyzetben szünetel a külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezésével kapcsolatos kérelmek beadása és a névváltoztatási kérelmek beadása.

Megértésüket köszönjük.

Dr. Sztantics Csaba jegyző


Forrás…

Kapcsolatfelvétel

Ha éppen nem vagyunk elérhetők, küldjön e-mailt!