Március 19-én töltötte be 80. életévét Dr. Széchenyiné Csergő Judit, ám ezt a kivételes alkalmat szerette volna nagyobb körben, az Együtt Szentesért Egyesület rendezvényén megünnepelni. Az élet közbeszólt ugyan, de ez, ahogyan sok más sem tudta őt megtörni, életkedvét, optimizmusát elvenni. Közéleti szerepvállalása számos területen megmutatkozik, fáradhatatlanul, sokak szeretetét, megbecsülését kivívta az igencsak aktívan töltött évtizedek alatt. A Budapesten élő szentesiek baráti körének sok szervezőmunkával járó feladatát 1989-ben vette át, 1993-ban megalapította a HEROSZ Szentesi Állatmenhelyét, amivel gyermekkori álma vált valóra, de számos közéleti tevékenysége közül is kiemelkedik az a komoly eredmény, hogy 2008-ban sikerült hazahozatni és Szentesen újra temetni a Budapesten elhunyt Koszta József festőművészt. A Csallány Gábor Múzeumbaráti Kör életre hívásával, majd a kórháztörténeti gyűjtemény gyarapításával a helyi értékek megőrzéséért tett sokat. Alispán édesapja, dr. Csergő Károly lányaként más élet jutott neki osztályrészül. Jutka már az édesapja nyugdíjazása után született, a II. világháború idején, kicsi korában és kamasz éveiben is meg

tapasztalhatta az élet megpróbáltatásait. Emlékeiben él, hogy 4-5 éves volt csupán, amikor a közeledő front hírére, szekéren és vonaton menekülni kényszerültek, értékeiket és életüket mentve Pestre utaztak. Ott viszont belecsöppentek a legnagyobb bombázás kellős közepébe, a legtöbb időt pincében kellett tölteni. – Élve megúsztuk, de 1951-ben kitelepítettek bennünket Mezőberénybe, mint sok polgártársunkat a Rákosi-rendszerben, lakhelyelhagyási tilalommal – emlékezett vissza Csergő Jutka. Visszakerülve sem lett könnyebb az életük, apja alispáni múltja kísérte őt a középiskoláig: Szentesen nem engedték felvételizni, ezért a fővárosba került, közgazdasági technikumban érettségizett. –Minden rosszban van valami jó – folytatta Jutka. – Szegényes, vaságyas albérletben laktam, de nagyon jó életem volt: színházba, színtársulatba, diák- összejövetelekre jártam, rengeteget tapasztaltam, sok szép élmény köt Pesthez. Egy fiatalon, 19 évesen, a dr. Dragon Károllyal köttetett házassága hozta vissza Szentesre. Első férje Bugyi professzor sebészetén dolgozott, ahogyan Jutka is a szentesi kórház laborjában, ahol később vezető lett. Dragon Károly neve máshonnan is ismerős lehet, mert összeforrott az amatőrfilmezéssel.

Édesapjának humánuma, segítőkészsége tovább él Jutka tetteiben, s ez nem is véletlen. – Ebben nőttem fel, édesapám szociálisan érzékeny gondolkodása a mai napig elkísér, hogy kiken tudnék segíteni, vannak ma is, akiknek segítek. Apukám emelt fővel viselte a korszak megpróbáltatásait, még cukorgyári répaátvevő is volt, s 81 éves koráig dolgozott vízügyi igazgatóságon, fantasztikus munkabírással. Hálával, szeretettel gondolok rá, mindennap – emlékezett édesapjára. Elmondta még, hogy nagyon hálás a tavaly elhunyt Labádi Lajos levéltár-igazgatónak, aki pótolhatatlanul hiányzik neki, mert tőle ismerte meg édesapja munkásságát. Két gyermeke, egy fia és egy lánya, valamint három fiúunokája született Jutkának, utóbbiak egy hónap leforgása alatt két dédunokával is megajándékozták. A kislányt még láthatta személyesen, de a február közepén világra jött kisfiú unokáját már csak Skype-on volt alkalma, a járvány miatt nem tudott felutazni Pestre meglátogatni, jegyezte meg szomorúan. Egyébiránt a kényszerűségből otthon töltött idejében nem unatkozik, árulta el. – Szeretek itthon, teszek-veszek, pótolom restanciáimat, tévézek, újságot olvasok, elfoglalom magam. Bevallom, nagyon hiányzik a jövés-menés, de

azt hiszem, mindenkinek. Izgulok a fiatalokért, a megélhetésükért, mert nehéz idők következnek. Elég sok súlyosabb problémával küzdött az elmúlt két évben, mégis talpra állt, bár nem tökéletes minden, de mint megfogalmazta, ezzel ebben az életkorban már számolni kell. – Ennek ellenére jó hangulatot próbálok terjeszteni, hiszen hiába kesergünk, attól nem lesz jobb, beszélgessünk másról, mint a bajokról, például egy-egy szép emlékről – szólt a tanácsa. Hónapok óta készült emlékeivel, fényképeivel az Arcképek Szentesről estre, március 19-én köszöntötték volna a születésnapján. Az immár 22 éve működő Együtt Szentesért Egyesület – melynek Jutka a társelnöke kezdettől – közéleti személyeket bemutató, népszerű sorozatáról van szó, s reméli, mihamarabb be tudják majd pótolni.

Darók József

Kapcsolatfelvétel

Ha éppen nem vagyunk elérhetők, küldjön e-mailt!

Not readable? Change text. captcha txt