Pintér Sándor belügyminiszter 2018. október 1-jei hatállyal kinevezte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vezetőjének dr. Terdik Tamás dandártábornokot, aki nyomozóként kezdte pályáját a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályán még 2001-ben. A rendőrfőkapitány nem felejtette el, hogy honnan indult, és exkluzív interjút adott a Szentesi Életnek.

Pályáját a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályán kezdte 2001-ben, hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?

-Összesen hét évet dolgoztam Szentesen, rendkívül sok szép emléket hoztam magammal. Kiváló csapattal dolgozhattam együtt akkoriban. Büszke voltam arra, hogy ilyen magas szakmaisággal rendelkező csapatnak a tagja lehettem. A munkámat nyomozóként kezdtem, majd főnyomozó, kiemelt fővizsgáló és 2004-től vizsgálati alosztályvezető voltam, ebben a beosztásban négy és fél évet töltöttem el. Szerencsésnek érzem magam, hogy egy olyan fiatal és lendületes csapatban tanulhattam meg a szakmai ismereteket, ahol nagy tudású vezetők álltak rendelkezésre, akik keményen és határozottan irányítottak, mindemellett önállóságot is biztosítottak számunkra. Merem remélni, hogy sokkal több sikerélményt élhettünk át, mint kudarcot. Ennyi év távlatából is nagyon szívesen emlékszem vissza a szentesi évekre. Nemcsak szakmai kapcsolatok épültek, hanem barátságok is szövődtek. Vannak olyan kollégáim, akikkel azóta is rendszeresen tartom a kapcsolatot. Jóleső érzés, hogy ennyi év után is tartósak ezek a kapcsolatok.

Milyen út vezet a budapesti rendőr-főkapitányság vezetői kinevezéséig?

-Alosztályvezetőként kerültem át a BRFK állományába,  2008-ban az V. kerületbe, utána pedig 2009-ben a BRFK akkori vezetése a kiemelt bűncselekményekkel kapcsolatban régiók létrehozását határozta meg, ez azt jelentette, hogy a legkiemeltebb vagyon elleni bűncselekményekben –gépkocsilopás, gépkocsifeltörés, lakásbetörés, rablás – a kerületi határokon átnyúló régiókban gondolkodtak. A Dél-budai régió kiemelt bűncselekményeinek irányításával bíztak meg, osztályvezetőként irányíthattam az I., XI., és XXII. kerület kiemelt bűncselekményeinek felderítését. Ebben a munkakörben másfél éven keresztül dolgoztam. 2010-ben felkérést kaptam a XVI. kerületi rendőrkapitányság vezetésére, ahol másfél évet töltöttem el. Ezt követően Újpestre vezényeltek át, ahol a IV. kerületi rendőrkapitányságot három és fél évig vezethettem. Utána 2015. augusztus 1-jén lettem az akkori budapesti főkapitány bűnügyi helyettese. Három évig irányíthattam a BRFK bűnügyi munkáját.  Két éve pedig budapesti rendőrfőkapitányként dolgozhatok.

Amikor kinevezték, elmondta, hogy tizenkilenc éve rendőr, tíz esztendeje Budapesten szolgál, és 2015-ben lett a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese. Egy nagy váltást és kihívást is jelenthetett egy kisvároshoz képest Budapesten helytállni. Mi volt a legszembetűnőbb változás?

-Fontos kihangsúlyozni, hogy ugyanazok a jogszabályok érvényesek egy kisvárosban is, mint akár Budapesten. Ugyanazzal a büntetőeljárással és büntetőtörvénykönyvvel kell dolgoznunk, és ugyanazon jogszabályok és normák az irányadók minden egyes ügy kapcsán. Alapvetően a nyomozásokban és felderítésekben, a bizonyításban, vizsgálatban, a metodikában, módszerekben különbségek nincsenek. Az ügyek számában viszont annál inkább, sokszorosa egy kisebb városéhoz képest, ezt kellett megszokni az első időszakban. Ha jól emlékszem 2008-ban a Szentesi Rendőrkapitányságon kb. 300 ügy volt folyamatban, míg Budapesten, voltak olyan kerületek, ahol 1500-2000 ügyünk volt. A napi lépték, az ügyek keletkezése sokszorosa volt az otthoninak, így hamar meg kellett tanulni egyszerre több ügyre is odafigyelni, talán ez volt a legszembetűnőbb különbség. A személy elleni erőszakos bűncselekmények száma is magasabb volt, mint Szentesen, de azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a munka minősége és a munkára vonatkozó szabályok ugyanazok. Nagyon sok ismeretet hoztam magammal Szentesről, az ott töltött éveimben nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem kollégáimtól, vezetőimtől, a megszerzett ismereteimmel a fővárosban is meg tudtam állni a helyem.

Amikor erre a pályára lépett milyen küldetést fogalmazott meg, amely még a mai napig is a missziója?

-Külön küldetést nem fogalmaztam meg, igyekeztem mindig kitartóan dolgozni, a rend iránti igényem és a munka iránti szeretetem sosem csökkent. Ha bárki megkérdezi, mivel foglalkozom, büszkén mondom, hogy rendőr vagyok.

Egy Önnel kapcsolatos cikkben olvastam, hogy véleménye szerint tovább kell mélyíteniük a lakosság rendőrségbe vetett bizalmát, és tovább kell erősíteniük a rendőrség szolgáltató jellegét. Ez milyen kampányokkal, eszközökkel lehetséges?

-Véleményem szerint nagyon fontos, hogy rendőrség nem működhet öncélúan, mindig a társadalmat kell szolgálnia. Az információkat mindig monitoroznunk kell, hogy a társadalomnak mire van szüksége. Nagy betűkkel szolgáltatnunk kell, és aki segítségre szorul, annak minden esetben meg kell tudnunk adni minden olyan segítséget, amit a jogszabályok lehetővé tesznek. Ugyan a rendőrség a közbiztonság egyik legfőbb letéteményese, de nem szabad azt gondolnunk, hogy az összes információval minden pillanatban mi rendelkezünk arról, hogy hol is van szükség a rendőrség munkájára. Éppen ezért számunkra nagyon fontos, hogy az egyházakkal, önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, lakóközösségekkel, társszervekkel folyamatosan, nagyon szoros együttműködésben tartsuk a kapcsolatot azért, mert lehet, hogy hozzájuk hamarabb, vagy más forrásokból olyan információk jutnak, amelyek igenis rendőri intézkedéseket igényelnek. Az információk becsatornázása elengedhetetlen, hogy a rendőrség kellő időben tudjon segítséget nyújtani. Sok összetevője van a szolgáltató jellegnek, teljesen mindegy, hogy milyen tevékenységünkről van szó, legyen az egy bűncselekmény felderítése, közlekedési baleset helyszíni szemléje, igazoltatás, bűnmegelőzési célú előadás megtartása, életmentés vagy közterületen útba igazítás, amikor segítséget kérnek tőlünk. Minden területen helyt kell állnunk, nap, mint nap, a jogszabályok betartatása mellett. Szolgáltatnunk kell, segítséget nyújtani, és egyben szavatolni a közbiztonságot. Hiszem, hogy  a rendőrség jó úton halad afelé, hogy megfeleljen ennek a társadalmi elvárásnak.

Igen, pont erre irányul a következő kérdésem, hogy mi a szakma és mi a lakosság elvárása?

-A rendőrségnek, álláspontom szerint stabil közbiztonságot kell tudni garantálni és szavatolni minden pillanatban. Reményeink szerint, ennek eleget is tesz a rendőrség. Ezt objektív mérőszámok is alátámasztják. Akkor működünk jól, ha ezek a számok találkoznak a lakosság szubjektív biztonságérzetével, ha a lakosság is azt érzi, hogy biztonságban élhetnek. A lakosság igényeit, kéréseit, kritikáit be kell csatornáznunk, azért, hogy még hatékonyabb, megalapozottabb döntéseket tudjunk hozni.

Hogyan telik egy napja, ha ebbe engedne egy kis betekintést a Szentesi Élet olvasóinak.

-Nincs két egyforma napom, reggel 7 órától az irodámban ülök, minden szolgálati ág különböző szintű vezetőit beszámoltatom, referáltatom, ami a nap végén is megtörténik. Szeretem napi szinten első kézből követni, hogy céljaink – legyen az egy-egy ügy, vagy éppen stratégiai cél – megvalósulása hogyan halad. A kora reggeli és a nap végi beszámoltatások között a tervezhető és ad hoc feladatok elvégzése, felügyelete történik. Sok teendő van, dinamikusan telnek a napok, sok kihívásnak kell megfelelnünk.

Mit üzenne a jövő nemzedékének, akik a rendőri pályát választják? Melyek azok a legfőbb tulajdonságok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki feljebb tudjon lépni a ranglétrán, akár a BRFK rendőrfőkapitányi kinevezéséig?

-Kitartónak kell lenni, és szeretni kell ezt a munkát. Társadalmilag hasznos munkát végzünk, és ez igen motiváló tud lenni. Néha embert próbáló feladat rendőrnek lenni, sokszor lemondásokkal jár, viszont olyan eredményorientált környezetben dolgozhatnak a kollégáim, ami által sok sikerélményt is átélhetnek. Ugyan lehet, hogy nem is mindig olyan izgalmakkal teli és gyors eredményeket hozó a munkánk, mint amit tv-ben látunk, de talán közelítünk hozzá. Nagyon rövid idő alatt nagy élettapasztalatot nyújtó és egyben biztos, kiszámítható, tervezhető jövőt tud biztosítani a rendőri pálya, amit csak ajánlani tudok. Szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen, kiváló vezetőkkel és beosztottakkal dolgozhatom együtt ma is, akik inspirálnak és motiválnak és Szentesen is a szakma legkiválóbb ismerőivel dolgozhattam együtt. Köszönöm Szentes!

Halupa B. Eszter

Fotók: Szabó Gábor (Origo)

 

Kapcsolatfelvétel

Ha éppen nem vagyunk elérhetők, küldjön e-mailt!

Not readable? Change text. captcha txt